Stavební dozor výkopu stavby Úprava regulace říčního koryta Výkop stavba kanalizace Regulace vodních toků říčních koryt a potoků

Inženýrská činnost a zabezpečení staveb

Stavební firma Stavby Gazurek, s.r.o. vám nabízí inženýrské zabezpečení stavby dohledem nad kompletním postupem výstavby a dozorem včetně řízení stavby od předprojektové a projektové přípravy stavby, přes vlastní stavbu, až po samotné dokončení stavby a předání stavby zákazníkovi či objednavateli.

Stavební firma Stavby Gazurek, s.r.o. má k dispozici stabilní a vysoce kvalifikovaný tým stavebních inženýrů, projektových inženýrů a dalších zkušených, renomovaných odborníků v oboru stavebnictví.

Příklad dílčích plnění inženýrských činností

Rozsah prováděných stavebních prací je odvozen od potřeb zákazníka či objednatele, kdy jde při stavbě dohodnout pouze dílčí plnění inženýrských činností.

- příprava stavby
- stavební dozor
- technický dozor
- řízení stavby
- nebo pouze konzultace postupů při stavebních pracích

Nabídka Inženýrských služeb

- Zpracování stavebních rozpočtů
- Zpracování propočtu stavby a soupisu provedených stavebních prací
- Zpracování výkazů výměr a položkového rozpočtu vyřízení vstupních podkladů
- Objednání a zajištění průzkumných a geodetických prací pro vypracování stavební dokumentace
- Výběr místa a lokality staveniště
- Vytvoření a návrh zadaní stavby a vyřízení územního rozhodnutí
- Vytvoření projektu stavby pro účely stavebního povolení a jeho vyřízení zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou, zajištění vynětí ze ZPF a LPF, věcná břemena, nájemní smlouvy apod.
- Výkon inženýrské činnosti, technický, stavební dozor investora při realizaci stavby, kontrola fakturace stavby či jednotlivých stavebních prací
- Zajištění kolaudačního rozhodnutí a záruky za zhotovené dílo