Stavba vodohospodářských regulace koryta řeky Stavba vodohospodářských staveb zpevnění břehu Stavba propustku Stavba přepadu

Vodohospodářské stavby

Stavební firma Stavby Gazurek, s.r.o. v oblasti vodohospodářských staveb provádí především kompletní výstavby kanalizací, vodovodů, retenčních nádrží, rekonstrukce vodojemů a úpravy toků, zpevňování břehů, bagrování a regulaci toků potoků a říčních koryt včetně souvisejících prací.
Stavební firma Stavby Gazurek, s.r.o. disponuje v této oblasti vlastním strojním parkem a má k dispozici veškerou potřebnou techniku a mechanizaci.

Zpevňování břehů, regulace toků potoků a říčních koryt, hrazení bystřin

Stavební firma Stavby Gazurek, s.r.o. je připravena provádět stavbu i v náročných podmínkách, jako například bagrování říčního dna či zpevňování břehů, regulace toků potoků, regulace říčních toků a koryt, regulacehrazení bystřin.
Stavební firma dále provádí související práce jako terénní úpravy kolem zhotovených vodohospodářských staveb.

Stavby propustků, jezů, brodů, přepadů a retenčních nádrží

Stavební firma Stavby Gazurek, s.r.o.vodohospodářské stavby a to v rámci větších projektů jako například výstavba silnic a dálnic.
Zde se uplatní zejména při stavbě propustků, úpravě a zpevnění říčních toků pod mosty, stavbami jezů, brodů, přepadů a retenčních nádrží.