Stavba chodníků pozemní komunokace Stavba lesní cesty Řezání asfaltových a betonových povrchů Stavba zamkové dlažby Stavební profily

Zpevnění podkladové konstrukční vrstvy

Základem pro úspěšnou stavbu je stabilní a zpevněná podkladová vrstva pod budoucím dílem.
Stavební firma Stavby Gazurek, s.r.o. vlastní veškerou stavební mechanizaci k úpravám jakýchkoliv nezpevněných ploch pro chodníky, veřejné i soukromé pozemní komunikace polní a lesní cesty.
Pečlivě navržené a propočítané projekty staveb cest, chodníků, polních i lesních cest a dalších pozemních komunikací vyhovují požadovaným zátěžovým nárokům provozu.
Zpevněné podkladové vrstvy a volba konstrukční nosné skladby násypů jsou zárukou stabilní a kvalitní cesty pozemní komunikace či chodníku.

Řezání asfaltových a živičných povrchů silnic

Stavební firma Stavby Gazurek, s.r.o. vlastní stavební mechanizaci pro řezání živičných, asfaltových a betonových povrchů diamantovou pilou do průměru 600.
Zvládáme techniku řezaní silnic a komunikací, provádíme výřezy na překopy cest. Jsme schopni zajistit výstavbu provizorních cest po dobu trvání stavby a příjezdových cest ke staveništi. Stavíme a rekonstruujeme silnice, lesní a polní cesty.

Zámkové dlažby a zpevněné plochy

Stavební firma Stavby Gazurek, s.r.o. zajistí kompletní dodávky zpevněných ploch jak pro pěší komunikaci, tak pro plochy s provozem lehkých dopravních prostředků a osobních automobilů.
Pro stavbu zpevněných ploch zajistíme dlažbu z betonu, z přírodních materiálu, kamene pokládaného do štěrkového lože, nebo do suchého betonu.
Stavební firma Stavby Gazurek, s.r.o. nabízí rovněž široký sortiment zámkových dlažeb, různé druhy kamene, odstíny, tvary a velikosti použitého stavebního materiálu.

Obrubníky a další stavební profily

Ke stavbě zpevněné plochy zajistíme betonové obrubníky silniční, chodníkové i zahradní, žlaby do dlažby a betonové dělící prvky.
Dle využití a provozu zpevněných ploch vám přizpůsobíme jejich výšku, spád i typ materiálu a obrubníků.