Stavba gabionů a opěrných zdí Stavba gabionů a opěrných zdí Stavba gabionů a opěrných zdí

Stavba opěrných zdí a gabionů

Důležitou stavbou zejména při stavbě horských neno lesních cest jsou opěrné zdi a gabiony.
Stavební firma Stavby Gazurek, s.r.o. má s těmito stavbami dlouholeté zkušenosti.
Zejména při stavbách cest, které překleňují horské potoky či říčky, kde je třeba na jedné straně zregulovat vodní tok postavit propust a upravit koryto odtékající vody a na druhé straně postavit opěrnou zeď nebo vgabion ve svahu pro zabránění možné eroze půdy a v horším případě sesuvu půdy.
Gabiony jsou nedílnou součásti projektů regulace toků horských potoků a řek, kdy stavba gabionu efektivně zamezí erozi či sesuvu půdy a tvoří rovněž estetický dojem úpravy koryta potoka nebo řeky.

Stavba a betonáž monolitů