Odvoz přemístění zeminy Výkop výkopové práce

Zemní práce a terénní úpravy staveb

Stavební firma Stavby Gazurek, s.r.o. provádí v souvislosti s realizací staveb skrývku ornice a přesuny zeminy.
Příprava terénu před samotnou stavbou je nutná fáze příprav stejně jako úprava terénu po dokončení samotné stavby.
Naše stavební firma zajistí přípravu území pro výstavbu obytných budov a průmyslových objektů, komunikací a zpevněných ploch.
Po dobu stavby či rekonstrukce objektů firma zabezpečí odvoz odpadů, sutě a zabezpečí i jejich uskladnění.

Výkopy a výkopové práce

K zakládání staveb včetně těch průmyslových patří neodmyslitelně výkopové práce pro samotnou stavbu ale rovněž důležité výkopy pro inženýrské sítě.
Stavební firma Stavby Gazurek, s.r.o. zajistí jakékoliv výkopy souvísející se stavbami, zajistí rovněž výkopy a hloubení základů pro stavby, výkopové práce pro jímky, septiky a bazény, výkopové práce pro rozvod všech inženýrských sítí, po dokončení stavby provede terénní úpravy rovinatých a svažitých ploch.