Stavba kanalizace Stavba kanalizace

Rekonstrukce a stavby vodovodů a kanalizace

Stavební firma Stavby Gazurek, s.r.o. za dobu své činnosti získala již tak velké zkušenosti ve stavbě kanalizací, že stavby v tomto oboru zvládá velice bravůrně a profesionálně.
Výstavba kanalizace od DN100 do DN800 je pro naši stavební firmu rutinní činnost.
Všechny použité kanalizační prvky jsou certifikovány a jejich vynikající mechanické vlastnosti zaručují vysokou pevnost a odolnost proti náraza, tlaku a deformaci i za extrémních podmínek a vysokých či nízkých teplot.
Stavební firma Stavby Gazurek, s.r.o. řeší havarijní opravy kanalizace, vodovodů, přípojek průmyslových objektu.
Rekonstruujeme gravitační i tlakové kanalizace, provádíme tlakové zkoušky, obsypy potrubí, uložení do písku, zásypy zhutněním.
Máme dostatečné zkušenosti ve stavbách čehokoliv abychom profesionálně zvládli stavbu přečerpávacich jímek, čističek odpadních vood ČOV, septiků, odpadních jímek a podobných staveb.

Odvodnění půdy a zpevněných ploch

Stavební firma Stavby Gazurek, s.r.o. zajistí vhodnou technologii pro odvodnění Vašich zpevněných ploch, budov, komunikací a průmyslových staveb.
Navrhneme technologii odvodňování, vhodným odvodňovacím, drenážním potrubím, v zvláštních případech výstavbou vsakovacích jímek.
Navrhneme vhodnou technologii odvodnění, aby nedocházelo při dešťových srážkách k zatečení do obytných prostor, nebo aby se v zimním období nestalo ze zpevněné plochy kluziště.